Lokale barne- og ungdomsundersøkelser


Velkommen til Ungdata-undersøkelsen. Her kan du laste ned spørreskjema for undersøkelsen i din kommune på bokmål, nynorsk, engelsk eller nordsamisk.

Bokmål Nynorsk Engelsk Nordsamisk